Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Spalovny „vyluxují“ všechny odpady a na recyklaci už nezbývá…

Spalovny „vyluxují“ všechny odpady a na recyklaci už nezbývá…

09.04.2019


Analýza výskytu směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu z dojezdové vzdálenosti do 70 km ukázala, že v zařízení EVO lze energeticky využít cca 260 000 tun vhodného odpadu. Je tedy patrné, že zvolená kapacita zařízení v Komořanech se 150 000 t/r není schopna zpracovat veškerou produkci odpadů a umožňuje využít další způsoby nakládání s odpady. Zařízení EVO Komořany v žádném případě tyto činnosti neomezuje.
K recyklaci jsou určeny barevné kontejnery, které slouží k vytřiďování dále využitelných odpadů. Záleží tedy na každém z nás, kolik recyklovatelných odpadů se s komunálním odpadem dostane až k energetickému využití.