Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Cíle a efekty projektu

Projekt EVO Komořany vznikl jako podnět společnosti United Energy,a.s., která je provozovatelem teplárny Komořany s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla spalující hnědé uhlí.

Projekt reaguje na:
současný stav hospodaření s komunálními odpady v Ústeckém kraji a na jeho rozvojové dokumenty (POH ÚK) a
situaci v teplárenství, které v současné době řeší problémy s dostatkem tradičního fosilního paliva (neobnovitelných zdrojů)

a předpokládá energeticky využívat vznikající odpady, které nebude možné ukládat na skládky a jejichž výhřevnost dosahuje úrovně hnědého uhlí, v součinnosti s provozem teplárny Komořany.

Většina komunálních odpadů je v současné době bez využití ukládána na skládky.  Přestože dochází  ke zvýšení trendu třídění jednotlivých složek odpadů, není region Ústeckého kraje schopen bez realizace opatření a zásadní změny koncepce odpadového hospodářství splnit cíle evropské i národní legislativy v oblasti omezování skládkování komunálních odpadů.

Primární cíle projektu 

 1. Využití energetického potenciálu ze 150 tisíc tun/r zbytkového komunálního odpadu z domácností na výrobu tepla a elektrické energie v návaznosti na teplárnu Komořany.
 2. Úspora klasických zdrojů energie

Splnění primárních cílů a realizace projektu s sebou přináší další významné přínosy (efekty):

Efekty projektu

 1. Podpora zaměstnanosti v regionu 
  • Vytvoření nových pracovních příležitostí  v regionu s nejnižší nezaměstnaností
  • Zajištění pokračování činnosti společnosti United Energy i přes nepříznivou situaci na trhu s hnědým uhlím.
 2. Významné snížení znečišťování životního prostředí a rizik s tím spojených  v souvislosti s dosavadním způsobem nakládání se směsným komunálním odpadem, kterým je doposud skládkování.
 3. Rozvoj a vybudování moderního regionálního systému odpadového hospodářství v Ústeckém kraji na evropské úrovni.
 4. Přispění k plnění cílů evropské a národní legislativy v oblasti nakládání s odpadem.
 5. Další zdroj tepla pro centrální zásobování teplem, záložní zdroj (řešení odstávek sousední teplárny).
 6. Podíl na  stabilizaci ceny tepla pro konečného spotřebitele.
 7. Významné snížení podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky.
 8. Úspora cenných surovin – železných i neželezných kovů, které budou z procesu energetického využívání  vráceny zpět k dalšímu využití.

Shrnutí přínosů realizace projektu

Realizací projektu se kraji, městům a obcím podaří razantně snížit podíl sládkovaného komunálního odpadu a získávat teplo a elektrickou energii pro zásobování domácností měst Mostu a Litvínova. Výstavbou zařízení EVO dojde rovněž k významné úspoře fosilních paliv, sníží se emise skládkových plynů z ukládaných odpadů na skládky a kraj i města získají v zařízení záruku ekologicky přijatelnějšího naložení s odpadem než jeho prostým skládkováním, které zabírá jejich území. Jedním z hlavních efektů vybudování zařízení EVO je částečná náhrada klasického zdroje tepla spalujícího uhlí. Emisní parametry zařízení EVO jsou legislativou nastaveny přísněji a pro obyvatele přijatelněji, než parametry pro běžnou teplárnu, což znamená, že emise znečišťujících látek do ovzduší jsou významně nižší než u stávajících klasických tepláren.

K energetickému využívání odpadů přistupují i tak vyspělé a ekologicky zásadové země, jako je Švýcarsko, Německo, Švédsko, Belgie, Dánsko a řada dalších. V Evropě je v provozu téměř 400 spaloven (zařízení EVO), které jsou běžnou součástí života občanů. Například ve Švýcarsku je 26 kantonů a 30 zařízení pro energetické využívání odpadů.

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout