Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Umístění projektu


Rozsah a lokalizace  projektu

 • Projekt EVO je plánován pro potřeby měst a obcí Ústeckého kraje.
 • Zařízení EVO Komořany je umístěno v okrese Most, v blízkosti stávajícího areálu teplárny Komořany  společnosti United Energy, a.s., v těsné blízkosti chladících věží (viz obr.)
 • Lokalita areálu United Energy se nachází v průmyslové zóně bez obytné zástavby

            
          

Proč právě Most - Komořany?

Umístění zařízení EVO Komořany právě do této lokality ovlivnila celá řada zásadních kritérií a faktorů, mezi něž patří například:

1) vzdálenost vybrané lokality od objektů trvalé zástavby

 • objekty trvalé zástavby jsou dostatečně vzdáleny - nejbližší obytná zástavba v městské části Souš – cca 1,4 km

2) průmyslový charakter okolí

 • území pro zařízení  EVO je vybráno mezi dvěma povrchovými doly, vedle areálů teplárny a úpravny uhlí, nedaleko chemických závodů v Záluží u Litvínova
 • krajina je zcela poznamenána činností člověka – nedojde ke zhoršení estetické kvality území
 • zařízení EVO nebude dominantním prvkem v území i vzhledem k výškovým poměrům: komín teplárny výška 180 m versus úzký komín zařízení EVO s výškou 75 m
 • území je protnuto sítí silničních a železničních koridorů – zařízení nezpůsobí žádné významné dopravní omezení či komplikace, svým celkovým dopadem je spíše neutrální

3) centrum spádové oblasti

 • zdrojem odpadů pro jejich energetické využití budou primárně města a obce Ústeckého kraje
 • současný stav a prognóza budoucího vývoje produkce odpadů v blízkém okolí projektu předpokládají dostatek energeticky využitelného odpadu pro projekt
 • umístění projektu je zhruba uprostřed Ústeckého kraje – snadná (ekonomická) dostupnost pro většinu měst a obcí ÚK

4) využití energie
Z hlediska ekonomičnosti provozu však umístění zařízení závisí především na možnosti optimálního využití energie. Jistě by nemělo smysl stavět zařízení na energetické využití odpadů tam, kde bychom vyrobenou energii nemohli využít. Projekt je vyvíjen společností United Energy a.s., přičemž umístění v sousedství Teplárny Komořany představuje zásadní lokální výhody pro realizaci projektu, které málokdy obdobné projekty mají:

       a. využití stávající technologické infrastruktury teplárny

 •  možnost snadného připojení na existující horkovody pro Most a Litvínov bez zbytečných ztrát dálkovými přenosy
 • možnost snadného vyvedení elektřiny do stávající distribuční sítě prostřednictvím sousedního provozu teplárny
 • možnost připojení na již vybudované zdroje surové a upravené vody, chladícího okruhu, zemního plynu a kanalizace

       b. využití stávající logistické infrastruktury

 • napojení areálu na veřejnou silniční a železniční síť, rozvinutá dopravní infrastruktura,  páteřní komunikace Ústeckého kraje
 • přístup na pozemek ze silnice II/255

       c. dopady na kvalitu ovzduší

 • kombinovaným provozem teplárny a zařízení EVO se sníží celkové emise do ovzduší – emise všech znečišťujících látek jsou u zařízení EVO významně nižší, než u stávajících klasických tepláren. Emise produkované zařízením EVO lze přirovnat k emisím z plynových kotlů odpovídající velikosti.
 • realizací projektu dojde ke snížení výkonu energetických zdrojů Teplárny Komořany o odpovídající výkon zařízení EVO – dojde k úspoře fosilních paliv cca 88 tis. tun/rok

       d. využití znalostí energetického sektoru

 • projekt připravuje tým zkušených odborníků z oblasti investiční výstavby v energetice
 • ekonomická analýza projektu byla provedena se zohledněním energetických potřeb blízkého okolí

       e. silný partner

Společnost United Energy, a.s. patří do skupiny významného hráče na energetickém trhu – Energetického a průmyslového holdingu, který ovládá více než 20 společností v energetickém sektoru, zaměstnává více jak 6 000 lidí a je zárukou finanční stability pro projekt.

V západní Evropě jsou existující zařízení EVO téměř výhradně integrální součástí velkých měst, což je z ekonomického i ekologického hlediska naprosto racionální. Převážením odpadu za město by pouze vznikaly ztráty při dopravě vyrobeného tepla a elektřiny zpět do měst. V případě EVO Komořany je vybraná lokalita mimo město sociálně přijatelnější a také vhodnější  z důvodu synergického propojení se sousední teplárnou Komořany.

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout