Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Fakta o projektu

Odpady vznikají všude kolem nás, aniž bychom si tuto skutečnost přímo uvědomovali. Jen v Ústeckém kraji  v současné době vyprodukuje za rok každý občan průměrně více jak 540 kilogramů komunálního odpadu. Je nereálné předpokládat, že odpady nebudou vůbec vznikat, důležité ovšem je si uvědomit, že je možné jejich vznik minimalizovat. Zodpovědným tříděním  se dá objem snížit až o polovinu. Přesto zbývá stále značné množství odpadů, tzv. směsný komunální odpad, který skončí v běžné popelnici či černém kontejneru a poté na skládkách, jež zabírají významnou část krajiny, produkují škodlivý metan a z dlouhodobého hlediska jsou časovanou hrozbou pro zásoby spodních vod.

Aby se z našeho regionu nestalo „smetiště republiky“, je třeba hledat další možnosti využití odpadů. Odpadů lze smysluplně využít jako cenného zdroje obnovitelné energie, namísto praxe  jejich prostého odstraňování na skládky. Zbytkový odpad po vytřídění lze využít pro jeho energetický potenciál ve speciálních zařízeních EVO, kde zjednodušeně řečeno, dochází k přeměně odpadu na elektřinu a teplo.

Zařízení EVO je moderním evropsky uznávaným řešením a představuje spolehlivou a ověřenou technologii energetického využívání odpadů. A právě takové zařízení představuje projekt EVO Komořany …

Co znamená projekt EVO Komořany?

projekt představuje přípravu, výstavbu a následné provozování zařízení s nejlepší dostupnou, v ostatních státech Evropy běžně používanou a spolehlivou technologii na energetické využívání komunálních odpadů s výrobou energie na území Ústeckého kraje, s kapacitou 150 000 tun zpracovaných odpadů  za rok.

je v podstatě realizačním projektem Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro oblast komunálních odpadů. V kraji dosud chybí zařízení ke konečnému využití komunálních odpadů, které by z části nahradilo současnou praxi skládkování odpadů, které je považováno za nejméně přijatelný způsob nakládání s odpadem jak z hlediska vlivů na životní prostředí, tak i z hlediska ekonomického, neboť zcela přicházíme o materiálové a energetické zdroje obsažené v odpadech.

zajistí přednostní využívání zbytkového komunálního odpadu před jejich odstraňováním v souladu s hierarchií nakládání s odpady dle Směrnice 2008/98/EC v zařízení, které se stane součástí integrovaného systému nakládání s odpady v Ústeckém kraji

Harmonogram projektu - více informací naleznete zde

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout