Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Harmonogram projektu


►  2027                            Předpoklad zahájení provozu zařízení a to v souladu se stávající legislativou (→ zákaz ukládání využitelného komunálního odpadu na
                                         skládky)

►  01/2025 - 01/2027      Realizační fáze

►  01/2024 - 09/2024      Projekční fáze

►  12/2023                      Předpoklad podpisu SoD se zhotovitelem stavby 

►  10/2023                      Finální nabídky

►  11/2022 - 10/2023      Fáze tendru na zhotovitele

►  2023                           V dubnu uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci s městem Žatec

►  2022                           Zahájení výběrového řízení na zhotovitele hlavní stavby

►  2019                           V květnu uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci s městem Jirkov

►  2019                           Probíhá aktualizace a revize zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

►  2020                           Uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci s městem Litvínov

►  2018                           Uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci s městy Ústí nad Labem a Kadaň

►  2016                           Schválen Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje, podporující výstavbu zařízení EVO

►  2014                           Stavba byla zahájena  přípravnými pracemi a pokračuje realizací menších inženýrských a stavebních objektů

►  2013                          V prosinci obdržel projekt EVO Komořany pravomocné stavební povolení

►  2012                          V říjnu obdržel projekt zařízení EVO Komořany pravomocné integrované povolení IPPC

►  2011                          V květnu MŽP vydalo souhlasné stanovisko k záměru z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a dalo tak zelenou k další přípravě
                                        výstavby
                                        zařízení EVO Komořany.

                     Uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení odpadového hospodářství s městy Most, Chomutov, Bílina a
                     Teplice. Dohoda deklaruje oboustrannou vůli a společný zájem na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí šetrnému nakládání s
                     odpady na území města a Ústeckého kraje, včetně naplnění krajského Plánu odpadového hospodářství, zejména v oblasti komunálních odpadů

► 2008                            Vznikla idea projektu.
                      Konkrétní příprava projektu byla zahájena studií proveditelnosti, pokračovala zpracováním dokumentace EIA - Posuzování vlivu záměru na
                      životní prostředí, zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a zhotovením celé řady odborných studií, analýz a finančních modelů.