Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Zkušenosti

Spalovny v zahraničí


Komunální odpad se ani při nejlepší snaze úplně vytřídit nedá. Vždy zůstane určitý podíl, z něhož se již suroviny získat nedají. Přesto vyspělé státy Evropy tento odpad téměř nebo vůbec neskládkují. Všechny státy, které omezily či zcela ukončily skládkování nevyužitého komunálního odpadu, toho dosáhly kromě třídění také díky rozvoji a zvýšení kapacit zařízení pro energetické využívání odpadů.
Nakládání s komunálním odpadem v Evropě


(Zdroj: EUROSTAT)

Z grafu je patrné, že čím vyspělejší je země, tím více odpadů energeticky využívá a tím méně skládkuje. V Evropě je v provozu přes 400 spaloven, které jsou součástí běžného života občanů a dalších 60-80 se připravuje nebo jsou ve výstavbě.  Například jen ve  Švýcarsku je v současné době 30 zařízení EVO a vůbec první spalovna byla zprovozněna v Curychu již v roce 1904.

Největší spalovna na světě, s kapacitou 1 400 tisíc tun KO, se nachází v hlavním městě Nizozemí. Zpracovává odpad z území města a z devatenácti sousedících obcí a má více jak devadesátileté zkušenosti.

Přehled počtu spaloven a jejich celkových kapacit v Evropě

Zdroj: CEWEP (www.cewep.com)


Spalovny v ČR
Česká republika v energetickém využívání komunálních odpadů značně zaostává za ostatními státy Evropy. Za posledních cca 10 let bylo uvedeno do provozu pouze jedno nové zařízení na energetické využívání odpadů a to ZEVO v Chotíkově u Plzně (2016). Spolu s  pražskou spalovnou ZEVO v Malešicích (1998), ZEVO v Liberci (2000) a brněnským zařízením SAKO v Líšni (1989, rekonstrukce  v r. 2010) tak opravdu zatím využíváme jen čtyři zařízení, která svou kapacitou pokrývají něco málo přes 10% vytvářeného komunálního odpadu v  ČR. Několik záměrů, které vznikly v uplynulých letech se nesetkalo s podporou MŽP a nevládních organizací, ani s pochopením občanských iniciativ, které nebyly dostatečně informovány o výhodách EVO a  o jeho skutečných dopadech na životní prostředí.


Provozně ověřené spalovny v ČR pro výrobu energie využívají cca 700 000 tun komunálních odpadů.

  • Termizo Liberec  - 96 000 t/r
  • SAKO Brno -  240 000 t/r
  • ZEVO Praha – Malešice – 320 000 t/r
  • ZEVO Chotíkov u Plzně – 120 000 t/r


Z očekávané bilance produkce směsného komunálního odpadu v České republice vyplývá, že po separaci a materiálovém využití odpovídajícího množství jeho využitelných složek nebude v následujících letech možné (v souladu se závazky směrnice 1999/31/ES) snížit množství ukládaného komunálního odpadu do skládek a následně splnit požadavky úplného zákazu skládkování v roce 2030. Jedním z řešení pro tento odpad je jeho energické využití v zařízení EVO. Kapacita současných čtyř fungujících zařízení však pro toto množství nestačí.

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout