"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Mýty a fakta o ZEVO

Výroba elektřiny a tepla z odpadu je v každé vyspělé zemi jedním z klíčových pilířů odpadového hospodářství. Ve Švédsku, Finsku či v Rakousku existují desítky Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které podléhají nejpřísnějším ekologickým standardům. Právě díky kombinaci recyklace a energetického využití odpadu se v těchto zemích podařilo eliminovat škodlivé skládkování téměř na nulu. Přesto je v Čechách výroba energií z odpadu předmětem ničím nepodložených a stále se opakujících mýtů a polopravd. 

Na této stránce vám postupně seznámíme s vysvětlením k těm nejrozšířenějším.

MÝTUS 1

ZEVO JE JEN PŘEJMENOVANÁ SPALOVNA

Není to pravda. Ve spalovně se odpad likviduje, v zařízení ZEVO se odpad zhodnocuje. ZEVO umožňuje přeměnu odpadu na energii a teplo. Část elektrické energie se použije na vlastní spotřebu, zbytek putuje do rozvodné sítě. Teplo se používá k vytápění průmyslových objektů a domácností. Například v Brně se takto v zimě 2019 vytápělo 26 000 domácností. Na pomyslném žebříčku preferovaných řešení, jak s odpady nakládat, je tedy jejich energetické využití prostřednictvím ZEVO nadřazené pouhému odstranění, ať již spálením nebo uložením na skládku. Rozdíl v názvech „ZEVO“ a „spalovna“ vyplývá i ze Zákona o odpadech.

Pojem ZEVO přesně vystihuje hodnotu, kterou toto zařízení přináší. Zároveň plně nahrazuje spalování klasických fosilních paliv, jejichž těžba a spalování zatěžuje životní prostředí mnohem výrazněji.
Zařízení EVO je prokazatelně pozitivní zařízení,neboť získává energii ze zbytkového odpadu, který se již jinak využít nedá.

S projektem výstavby EVO Komořany společnost nabízí záložní zdroj tepla CZT pro obyvatele Mostu a Litvínova.

.

.

MÝTUS 2

ZEVO JE JEN DALŠÍ ZDROJ ZNEČISŤUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

Není to pravda. Ekologizace energetického využití odpadu zaznamenala za poslední desetiletí rapidní progres. Ruku v ruce s tím přišli obrovské investice do technologické modernizace zařízení ZEVO. V zájmu eliminace důsledků klimatických změn se tato zařízení řídí mimořádně přísnou legislativou Evropské unie. Ve všech zemích, kde došlo k výstavbě zařízení ZEVO, prudce poklesl počet skládek, které jsou nekontrolovaným producentem skleníkových plynů.  Na rozdíl od skládky, kde škodlivé plyny unikají nekontrolovatelně do ovzduší, je komín každého zařízení ZEVO 24 hodin denně monitorován. Vzhledem k tomu, že mezi nárůstem energetického využití odpadu a poklesem skládkování je evidentní přímá souvislost, můžeme o zařízení ZEVO mluvit jako o provozech, které čistotě životního prostředí pomáhá.

Je nutné si také uvědomit, že teplem  vyrobeným v zařízení EVO dojde k náhradě části energie vyráběné Teplárnou Komořany, přičemž koncentrace emisí všech znečisťujících látek jsou právě u spalovny významně nižší, než u klasické uhelné teplárny. Jednak je legislativa pro zařízení EVO mnohem přísnější než pro stávající teplárny a za druhé bude EVO Komořany vybaveno vysoce výkonnými zařízeními pro zachycení znečišťujících látek, díky kterým jsou hranice zmíněných přísných zákonných limitů ještě významně podkročovány.