Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Technologie - základní údaje

Zařízení EVO - nejen spalovna

K energetickému využívání odpadů dochází v zařízeních EVO, obecně spalovnách, které však v ČR nemají mnoho příznivců. Bohužel neprávem, díky špatné informovanosti občanů. Spálením odpadu  se získá pomocí parního kotle tepelná energie v páře, které lze využít například na výrobu elektřiny a dále pro otop. Procesem spalování sice opravdu vznikají znečišťující i nebezpečné látky, obdobné se však uvolňují i u jiných spalovacích procesů, ať již z našich kamen, táboráků, ohňostrojů, motorů aut případně lesních požárů.  Podstatný rozdíl je však v tom, že zařízení EVO umí využít energii odpadu s vysokou účinností a pro spaliny odcházející z kotle je vybaveno vysoce výkonným filtračním zařízením, moderní odlučovací technikou a veškeré znečisťující látky jsou nepřetržitě kontrolovány. Je třeba zdůraznit, že tato zařízení mají legislativně stanoveny mnohem přísnější emisní parametry, než jsou parametry pro stávající běžné teplárny a elektrárny. Za použití vhodných kombinací nejlepších dostupných technik (BAT) jsou emisní parametry nových zařízení EVO dokonce hluboko pod úrovní předepsaných limitů. Dá se říci, že produkce emisí z procesu EVO jsou srovnatelnés emisemi elektráren na zemní plyn, které jsou považovány za nejčistší zdroj energie.

Vybraná technologie


Zařízení EVO Komořany znamená moderní zařízení pro energetické využívání odpadů postavené na těchto principech:

 • Předtříděný komunální odpad bude po příchodu do zařízení bez dalších úprav (kromě drcení objemového odpadu) dávkován do procesu energetického využívání
 • Současně bude vyráběna elektrická a tepelná energie
 • Instalovaný proces čištění spalin bude garantovat dodržení přísných emisních limitů daných legislativou
 • Obávanéškodliviny (těžké kovy) budou separovány tak, aby byly odděleny od životního prostředí


Pro projekt EVO Komořany je, s ohledem na výše uvedené atributy, předpokládána osvědčená technologie  energetického využívání odpadu založená na roštovém ohništi s následným látkovým využíváním procesních zbytkových látek (termická oxidace). Technologie odpovídá úrovni nejlepších dostupných technik (BAT), je mnohonásobně ověřena a to jak z hlediska provozní spolehlivosti, tak špičkové úrovně čištění spalin a zpracování zbytkových procesních  látek. 


Zařízení bude vybaveno jednou technologickou linkou na energetické využití 150 tisíc tun jinak nevyužitelného, předtříděného komunálního odpadu ročně, při 8 000 hodinách ročního fondu provozní doby. Pro čištění spalin byla zvolena velmi účinná varianta čištění, tzv. mokrou cestou.
Proces spalování komunálního odpadu a následné vyvedení energií je navrženo tak, aby byl splněn či překročen požadavek na minimální koeficient energetické účinnosti 65%.

Zařízení Evo Komořany se bude skládat z těchto hlavních částí:

 • Manipulace, úprava a příjem odpadu
 • Spalovací část s výrobou páry - kotel
 • Energetická část – výroba elektřiny a tepla
 • Čištění spalin

  Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


  Nastavení cookies
  Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
  Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

  Odmítnout