"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Spalovny prý plýtvají cenným materiálem?

Spalovny prý plýtvají cenným materiálem?

09.04.2019


Opak je pravdou. Spalovny využívají až ty odpady, které zbudou po vytřídění, tj. nevyužitelný směsný komunální odpad. Z tohoto odpadu vyrábějí teplo a elektrickou energii, čímž se ušetří významné množství uhlí a ropy. Navíc dochází k úspoře železných a neželezných kovů, které budou z procesu energetického využití vráceny zpět k dalšímu využití.