"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Jaké množství popelovin bude ve spalovně vytvářeno, jaké jsou jejich složky a jak s nimi bude nakládáno?

Jaké množství popelovin bude ve spalovně vytvářeno, jaké jsou jejich složky  a jak s nimi bude nakládáno?

09.04.2019


Ročně spalovna vyprodukuje cca 45 000 tun škváry a strusky a cca 4 000 tun popílku a odprašků, což představuje přibližně 1/3 původní hmotnosti odpadu a cca 1/10 jeho původního objemu. Po vyloučení nebezpečných vlastností strusky a popílku je možno strusku ukládat jako ostatní odpad na běžnou skládku.
Pouze část popelovin, která obsahuje nebezpečné látky a filtrační koláč z čištění spalin, je v množství asi 1 200 tun/rok nutno dopravovat a ukládat resp. odstraňovat jako nebezpečný odpad na řízenou skládku.