Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Fakta o spalovnách 

Fakta o spalovnách - moderních zařízeních pro Energetické Využívání Odpadů

  • podstatně redukují množství odpadů   
  • jsou zdrojem energie
  • jsou šetrné k ŽP
  • šetří cenné suroviny (kovy) a fosilní paliva
  • pro svůj stabilní provoz nepotřebují žádná další přídavná paliva