Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Spálením dojde k nevratnému ničení surovin. Proč za ty peníze raději více nerecyklovat?

Spálením dojde k nevratnému ničení surovin. Proč za ty peníze raději více nerecyklovat?

09.04.2019


V zařízení EVO Komořany se předpokládá spalování pouze zbytkového, tedy již jinak nevyužitelného odpadu. Třídění komunálních odpadů probíhá v místě jejich vzniku, tj. ve městech a obcích prostřednictvím  nádob na separovaný sběr.  Tento systém je dlouhodobě známý v celé ČR a naši občané patří mezi nejpilnější obyvatele EU v třídění komunálního odpadu. Bohužel pro využívání vytříděných odpadů chybí cílená podpora státu a to jak legislativní, tak strategická.
Je velmi jednoduché nazývat energetické využívání odpadů nevratným ničením. Je však třeba si uvědomit, jak dlouho a kolik skládek komunálního odpadu ve svém okolí máme. Zásoby surovin již schované v zemi jsou k využití minimálně na příštích 50 let. Bohužel však zatím neexistuje cenově přijatelná technologie, která by vytěžování bývalých a současných skládek umožňovala.
Německo například v posledních letech přistoupilo k vytěžování odpadů původních skládek, ale pouze k jejich energetickému využití. Důvod? Lukrativní pozemky skládek se dají využít pro další průmyslový a rezidenční rozvoj Německa.