Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Proč byla vybrána zrovna technologie roštového ohniště? Není příliš zastaralá?

Proč byla vybrána zrovna technologie roštového ohniště? Není příliš zastaralá?

09.04.2019


Princip roštového  spalování byl pro likvidaci odpadů skutečně využíván již od přelomu 19. a 20. století. Od té doby však technika značně pokročila. Uznávaný princip roštu je zachován, ale svými technicko-ekonomickými parametry a ekologickými požadavky jsme na úrovni našeho století. Zařízení EVO Komořany bude využívat nejmodernější, ve vyspělých státech Evropy ověřenou, principiálně stále opakovanou a spolehlivou technologii, splňující nejlepší dosažitelné parametry (BAT).