Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Mostecký deník: Spalovna:Nemáme co lidem tajit

Mostecký deník: Spalovna:Nemáme co lidem tajit

10.11.2011


Zatímco úřady podcenily informování lidí o ostravských kalech, tvůrci spalovny u Mostu začali s lidmi víc komunikovat.

Most – Už deset dnů fungují webové stránky, na kterých obyvatelé Mostecka najdou podrobné informace o plánované výstavbě zařízení na energetické využívání komunálních odpadů v areálu teplárny v Komořanech. Energetikům lze posílat dotazy. První už dostali. Pisatel chtěl vědět, kolik lidí spalovna zaměstná. Bude jich 35 až 40. Spalovna s nejlepší dostupnou technologií se má zprovoznit v roce 2015. Ministerstvo životního prostředí souhlasilo, stavební úřad zahájil územní řízení, řada měst včetně Mostu záměr podporuje.

„Cílem nového webu je seznámit obyvatele regionu s problematikou nakládání s odpady, vysvětlit, co znamená energetické využití odpadů a vyvrátit případné obavy občanů,“ vysvětlila mluvčí teplárny United Energy Miloslava Kučerová. Web spustila firma EVO¬ Komořany, dceřiná společnost teplárny a budoucí provozovatel. Ročně využije 150 tisíc tun smetí z běžných popelnic, které by skončilo na skládkách. Firma na webu otevřeně hovoří i o nebezpečných dioxinech a furanu a vysvětluje, jak jim bude čelit a že splní emisní limit těchto látek ve spalinách stanovený EU na 0,1 nanogramu vm3. Energetici dodávají, že spalovna nezhorší kvalitu ovzduší, protože teplo z odpadu vyrobené pro tisíce domácností nahradí část energie vyráběné teplárnou z uhlí a že podle přísnější legislativy budou neustále monitorované koncentrace znečisťujících látek mnohem nižší než uteplárny. Firma přesto předpokládá, že veřejnost se bude obávat zdravotních dopadů: vznik rakoviny, onemocnění dýchacích cest, postižení plodu. „Existující zprávy však nepotvrdily, že by mělo spalování odpadu v řádně provozovaných spalovnách větší negativní vliv na zdraví oproti jiným způsobům nakládání s odpady,“ cituje web Magdalenu Zimovou z Národní referenční laboratoře státního zdravotního ústavu.