Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Mladá fronta Dnes: Most patří mezi nejzaprášenější města v zemi. A může být hůř.

Mladá fronta Dnes: Most patří mezi nejzaprášenější města v zemi. A může být hůř.

25.11.2011


Zákon povoluje 35x ročně překročit denní limit pro polétavý prach, v Mostě letos naměřili vyšší hodnoty už 70krát. Pokud přitom v nedalekých Komořanech vznikne nová spalovna odpadů, prachu ještě přibude.

MOST, KOMOŘANY -  Město Most patří k místům s nejzaprášenějším ovzduším v Česku. Vyplývá to změření meteorologů, na něž upozornilo Centrum pro životní prostředí a zdraví. Podle něj už v polovině listopadu přesáhlo znečištění dvojnásobek počtu dní, po které smí být legálně překročen denní limit pro polétavý prach (částice označované jako PM10 - pozn. red.).
„Zákon a evropská směrnice o ovzduší oficiálně povolují překročit denní limit 50 µg/m3 pro znečištění prachem po 35 dnů během kalendářního roku. Monitorovací stanice v Mostě ale dosáhla už 5. března čísla 36 a 6. listopadu byl limit překročen posedmdesáté,“ říká Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví, lékař, který se zabývá vlivy znečištění na zdraví.
Překračování limitů je podle něj „notorické“ i na jiných měřicích stanicích a ukazuje, že situace je špatná i v dalších částech kraje.
„Za nejnebezpečnější je považována frakce jemných prachových částic, které unikají například z výfuků dieselových automobilů nebo při spalování odpadů. Tyto jemné prachové částicemají schopnost vnikat až do plicních sklípků, jsou příčinou zejména vážných srdečně-cévních onemocnění a způsobují i předčasná úmrtí,“ upozornil Šuta.

Spalovna situaci ještě zhorší
Podle centra se navíc může ovzduší na Mostecku ještě zhoršit. Společnost United Energy totiž plánuje v Komořanech u Mostu vybudovat velkou spalovnu odpadů a hodlá v ní spálit ročně 150 tisíc tun materiálu. Firma už získala kladné stanovisko o vlivu jejího záměru na životní prostředí (EIA) a v pondělí od 10 hodin bude na mosteckém magistrátu veřejné projednání plánované stavby v rámci územního řízení. „Moderní spalování odpadu je z hlediska emisí nejčistším spalovacím procesem vůbec, neboť emisní limity stanovené legislativními předpisy jsou u spaloven i dalších podobných zařízení mnohem přísnější než u ostatních energetických zdrojů,“ bránil projekt v rozhovoru pro MFDNES Milan Boháček, generální ředitel United Energy.
„Velkospalovna odpadů by představovala další významný zdroj znečištění ovzduší, a navíc desetitisíce zbytečných cest těžkých nákladních automobilů, které by musely odpad do Komořan svážet z okruhu mnoha desítek kilometrů, což životnímu prostředí rovněž nepřispěje,“ je ale přesvědčený Šuta.