Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Jaký druh odpadu se bude v zařízení EVO spalovat? Bude využíváno místních zdrojů nebo se bude odpad dovážet z větších vzdáleností – regionů či dokonce zahraničí?

Jaký druh odpadu se bude v zařízení EVO spalovat? Bude využíváno místních zdrojů nebo se bude odpad dovážet z větších vzdáleností – regionů či dokonce zahraničí?

09.04.2019


V zařízení EVO se bude spalovat zbytkový komunální odpad po vytřídění využitelných složek (ten z černých kontejnerů). Jinými slovy odpad už jinak neupotřebitelný, který by jinak skončil na skládkách. Zdrojem odpadů budou primárně přilehlé obce na území Ústeckého kraje. Spádová oblast z hlediska dodávek odpadu a ekonomie jeho svozu představuje rádius  do max. 70 km od zařízení. V žádném případě není uvažováno o využívání odpadů ze zahraničí.