Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Jak budete řešit období údržby zařízení EVO a co bude s odpadem v případě vzniklé havárie?

Jak budete řešit období údržby zařízení EVO a co bude s odpadem v případě vzniklé havárie?

09.04.2019


Kapacita zařízení EVO je dimenzována na 150 tis. tun odpadu rok. Produkce tohoto druhu odpadů v Ústeckém kraji ukládaných na skládky se stabilně pohybuje kolem 330 tis. tun za rok, je tedy zřejmé, že i po realizaci projektu EVO bude docházet k ukládání odpadů na skládky. Stejně tomu bude u plánovaných odstávek a také v případě poruch zařízení EVO Komořany, pokud by byla zcela naplněna kapacita prostoru vykládacího bunkru odpadu, který je projektován na 9 dní kapacity spalovací linky zařízení. V takovém případě by byl komunální odpad ukládán standardně na skládky, případně dočasně na skládce komunálního odpadu deponován a následně, po opětovném uvedení zařízení EVO do provozu, dovezen k energetickému využití.