Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Homér: United Energy: Nové zařízení sníží prašnost ze skládek

Homér: United Energy: Nové zařízení sníží prašnost ze skládek

20.01.2011


Obavy zaznívají ze strany některých tazatelů v souvislosti s chystanou spalovnou v Komořanech, respektive zařízením pro energetickévyužití odpadů. Podle představitelů komořanské teplárny jde prý ale o zbytečnou hysterii vyprovokovanou neznalostí některých ekologických sdružení. Zařízení podle nich naopak přispěje například ke snížení prašnosti. Jde prý o mnohem ekologičtější způsob nakládání s odpady, než je jejich ukládání na skládky.

Zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO) má začít v areálu teplárny fungovat do roku 2015. Mostecká firma tak má mimo jiné přispět k plnění požadavků Evropské unie, která členským státům nařizuje, aby omezily skládkování komunálních odpadů. Česká republika bohužel těmto požadavkům nevyhovuje. Jen v Ústeckém kraji se v loňském roce uložilo odhadem kolem 360 tisíc tun komunálního odpadu, což je téměř o 160 tisíc tun více než požaduje Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje a platná legislativa. Tomu se může předejít tříděním, recyklací a právě využitím v zařízeních energetického využití odpadů. „Část veřejnosti dostatečně neodlišuje komunální odpad od nebezpečného, čímž dochází ke zbytečné hysterii a demagogickým názorům takzvaných ochránců životního prostředí,“ podotýká mluvčí komořanské teplárny United Energy Miloslava Kučerová. Zařízení podle ní zajistí získání energie pro výrobu tepla a elektřiny, čímž se sníží spotřeba neobnovitelných zdrojů. V Komořanech by se ročně mělo spálit 100 až 150 tisíc tun odpadu ročně.
Tím, že se méně odpadu bude vozit na skládky, se má snížit prašnost, která je vzhledem k velkému množství skládek v Ústeckém kraji nebývale vysoká. „Zařízení také nabídne nové pracovní příležitosti pro firmy i obyvatele v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v České republice,“ neopomíná mluvčí Kučerová. Zásadní je samozřejmě zmiňované splnění legislativy pro nakládání s odpady, kdy je energetické využití upřednostňováno před skládkováním. „Směsný komunální odpad bude svážen po prvotním předtřídění tak, jak je legislativně požadováno - tedy minimalizováno o využitelné složky jako je papír, sklo a plasty,“ upozorňuje ještě Miloslava Kučerová. Pro záměr se vybralo území průmyslové zóny, aby nedocházelo k ovlivňování přilehlých obytných zón a nenarušil se ani krajinný ráz.