Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Homér: Spalovna spustila stránky, stavební úřad svolal jednání

Homér: Spalovna spustila stránky, stavební úřad svolal jednání

10.11.2011


Projekt EVO Komořany, lidově nazývaný „spalovna“, má své webové stránky, na kterých hodlá podrobně informovat veřejnost. K výstavbě zařízení na energetické využívání komunálních odpadů již stavební úřad zahájil územní řízení. 

Akciová společnost EVO-Komořany, která je dceřinou společností teplárny United Energy, spustila na začátku listopadu nové webové stránky, na kterých mohou občané Mostu a okolí najít podrobné informace o projektu výstavby zařízení, které se bude zabývat energetickým využíváním komunálních odpadů v Komořanech u Mostu. „Zprovozněním internetové prezentace na adrese www.evokomorany.cz vyšla teplárenská společnost vstříc požadavkům veřejnosti poskytnout co nejvíce informací o všem, co se kolem projektu výstavby zařízení děje,“ sdělila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí United Energy. Cílem nového webu je seznámit obyvatele regionu s problematikou nakládání s odpady, vysvětlit, co skutečně znamená energetické využití odpadů a vyvrátit případné obavy občanů ze „spalovny“.
Na webu www.evokomorany.cz či www.spalovnakomorany.cz najdou zájemci mimo jiné i odpovědi na nejpalčivější otázky a také kontaktní e-mail, kde mohou vznášet i další dotazy.

Plánovaná výstavba „spalovny komunálních odpadů“ v areálu teplárny v Komořanech je nyní ve fázi územního řízení. Mostecký stavební úřad první listopadový den vyvěsil na úřední desku města oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání. To se uskuteční veřejně 28. listopadu od 10 hodin v zasedací místnosti magistrátu ve druhém patře, číslo dveří 201. Do podkladů lze nahlédnout na stavebním úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu. Veřejnost může uplatnit své námitky a připomínky nejpozději při ústním jednání.

Zařízení pro energetické využívání odpadů má začít v areálu teplárny fungovat do roku 2015. Mostecká firma tak má mimo jiné přispět k plnění požadavků Evropské unie, která členským státům nařizuje, aby omezily skládkování komunálních odpadů. Česká republika bohužel těmto požadavkům nevyhovuje. Jen v Ústeckém kraji se v loňském roce uložilo odhadem kolem 360 tisíc tun komunálního odpadu, což je téměř o 160 tisíc tun více než požaduje Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje a platná legislativa. Tomu se může předejít tříděním, recyklací a právě využitím v zařízeních energetického využití odpadů. Zařízení by mělo zajistit získání energie pro výrobu tepla a elektřiny, čímž se sníží spotřeba neobnovitelných zdrojů. V Komořanech by se ročně mělo spálit 100 až 150 tisíc tun odpadu.
Dalším přínosem má být vytvoření nových pracovních míst a snížení prašnosti v regionu tím, že se méně odpadu bude vozit na skládky. United Energy již několikrát potvrdila, že se do lokality nebude dovážet odpad ze zahraničí.