Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Homér: Spalovna spustila stránky, stavební úřad svolal jednání

Homér: Spalovna spustila stránky, stavební úřad svolal jednání

10.11.2011


Projekt EVO Komořany, lidově nazývaný „spalovna“, má své webové stránky, na kterých hodlá podrobně informovat veřejnost. K výstavbě zařízení na energetické využívání komunálních odpadů již stavební úřad zahájil územní řízení. 

Akciová společnost EVO-Komořany, která je dceřinou společností teplárny United Energy, spustila na začátku listopadu nové webové stránky, na kterých mohou občané Mostu a okolí najít podrobné informace o projektu výstavby zařízení, které se bude zabývat energetickým využíváním komunálních odpadů v Komořanech u Mostu. „Zprovozněním internetové prezentace na adrese www.evokomorany.cz vyšla teplárenská společnost vstříc požadavkům veřejnosti poskytnout co nejvíce informací o všem, co se kolem projektu výstavby zařízení děje,“ sdělila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí United Energy. Cílem nového webu je seznámit obyvatele regionu s problematikou nakládání s odpady, vysvětlit, co skutečně znamená energetické využití odpadů a vyvrátit případné obavy občanů ze „spalovny“.
Na webu www.evokomorany.cz či www.spalovnakomorany.cz najdou zájemci mimo jiné i odpovědi na nejpalčivější otázky a také kontaktní e-mail, kde mohou vznášet i další dotazy.

Plánovaná výstavba „spalovny komunálních odpadů“ v areálu teplárny v Komořanech je nyní ve fázi územního řízení. Mostecký stavební úřad první listopadový den vyvěsil na úřední desku města oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání. To se uskuteční veřejně 28. listopadu od 10 hodin v zasedací místnosti magistrátu ve druhém patře, číslo dveří 201. Do podkladů lze nahlédnout na stavebním úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu. Veřejnost může uplatnit své námitky a připomínky nejpozději při ústním jednání.

Zařízení pro energetické využívání odpadů má začít v areálu teplárny fungovat do roku 2015. Mostecká firma tak má mimo jiné přispět k plnění požadavků Evropské unie, která členským státům nařizuje, aby omezily skládkování komunálních odpadů. Česká republika bohužel těmto požadavkům nevyhovuje. Jen v Ústeckém kraji se v loňském roce uložilo odhadem kolem 360 tisíc tun komunálního odpadu, což je téměř o 160 tisíc tun více než požaduje Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje a platná legislativa. Tomu se může předejít tříděním, recyklací a právě využitím v zařízeních energetického využití odpadů. Zařízení by mělo zajistit získání energie pro výrobu tepla a elektřiny, čímž se sníží spotřeba neobnovitelných zdrojů. V Komořanech by se ročně mělo spálit 100 až 150 tisíc tun odpadu.
Dalším přínosem má být vytvoření nových pracovních míst a snížení prašnosti v regionu tím, že se méně odpadu bude vozit na skládky. United Energy již několikrát potvrdila, že se do lokality nebude dovážet odpad ze zahraničí.Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout