Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Co když se v odpadu vyskytnou nebezpečné složky?

Co když  se v odpadu vyskytnou nebezpečné složky?

09.04.2019


Nebezpečné odpady nebudou do spalovny přijímány. Samozřejmě nemůžeme zcela vyloučit, že se s komunálním odpadem nedostanou do zařízení i nebezpečné složky v podobě plechovek s barvami a podobně, neboť ne všichni obyvatelé jsou na 100% zodpovědní při třídění odpadů. Technologie, která bude instalována v zařízení EVO Komořany je však k tomuto heterogennímu odpadu přizpůsobena a umí si s ním poradit. Je schopna nebezpečné škodliviny zachytit a odstranit. V každém případě musí plnit přísné limity dané legislativou.