Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Tisková zpráva

Tisková zpráva

24.02.2010


Tisková zpráva: Projekt výstavby zařízení pro Energetické využívání odpadů Most, Komořany

Koncem loňského roku zahájila teplárenská společnost United Energy přípravné práce pro realizaci projektu výstavby zařízení  pro energetické využívání odpadů Most,Komořany v areálu teplárny.

Evropská unie požaduje na členských státech, aby omezily skládkování komunálních odpadů. Česká republika a její současný systém nakládání s odpady, bohužel, těmto požadavkům nevyhovuje. Závazky EU plynoucí ze směrnice 99/31/ES o skládkách odpadů neplní a množství sládkovaných odpadů dle Plánu odpadového hospodářství nesnižuje. Na regionální úrovni nejsou doposud vytvářeny integrované systémy nakládání s odpady a zajišťovány dostatečné  technologické kapacity na efektivní využití odpadů podle cílů Plánu odpadového hospodářství. Je předpoklad, že jen v Ústeckém kraji bude v roce 2010 na skládky uloženo 360 tis. tun KO, což je téměř o 160 tis. tun více než požaduje Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje a platná legislativa. Řešením výše uvedených problémů je třídění, recyklace a energetické využití v zařízeních energetického využití odpadů.

K myšlence výstavby zařízení EVO v průmyslové oblasti Most,Komořany vedla společnost United Energy nejen snaha pomoci městům a Ústeckému kraji řešit problém s dodržením evropské legislativy v oblasti využití KO, ale celá řada dalších důvodů, mezi než patří například péče o životní prostředí cestou minimalizace dopadů produkce odpadů od obyvatel a současně využití energetického potenciálu v této surovině (tzn. například instalací enviromentálně šetrné technologie BAT s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny). Výhodou výstavby přímo v areálu teplárny je možné využití již stávající technologické infrastruktury (např. CZT) a stávající logistické vybavení. S projektem výstavby EVO společnost dále nabízí nižší cenu za likvidaci odpadů v porovnání se stávajícím způsobem nakládání s odpady, vytvoření nových pracovních míst, stabilizaci ceny tepla pro konečného spotřebitele, záložní zdroj tepla pro systém CZT, úsporu klasických zdrojů energie a další.

Projekt EVO předpokládá podporu veřejného sektoru. Zařízení EVO využívá jako paliva směsný komunální odpad (smyslem EVO není využívat již vytříděný odpad jako jsou plasty, papír a podobně, jež jsou prioritně určeny k recyklaci).

Projekt předpokládá zprovoznění zařízení v roce 2015. Kapacita bude podrobněji stanovena až po uzavření kvantifikace disponibilního množství odpadu pro EVO s efektivní dojezdovou vzdáleností do Komořan. Uvažovány jsou dvě varianty z hlediska velikosti  a kapacity a to 100 a 150 tis. tun odpadu ročně, tzn. že úspora by pak mohla dosáhnout ekvivalentního množství fosilních paliv.

V ČR bylo za posledních 10 let uvedeno do provozu pouze jedno nové zařízení na energetické využívání odpadů v Liberci. Nedůvěra k výstavbě obdobných zařízení vyplývá z neopodstatněných mýtů, že se jedná o zařízení znečišťující prostředí nebezpečnými zplodinami. Zařízení EVO je však prokazatelně pozitivní zařízení, neboť získává energii ze zbytkového odpadu, který už se jinak využít nedá. Neznečišťuje životní prostředí neboť je vybaveno vysoce výkonným filtračním zařízením a znečišťující látky jsou nepřetržitě kontrolovány a neplýtvá materiálem, neboť využívá odpadů pro výrobu energie a tím šetří neobnovitelné zdroje. Spalováním odpadů dochází k omezení vypouštění skleníkových plynů (zejména CO2), KO obsahuje 50 % biomasy, která je z hlediska CO2 neutrální.


V Komořanech 24.2. 2010

Ing. Miloslava Kučerová

tisková mluvčí United Energy, a .s.

Telefon: 476 447 471, 606 644 496

e-mail: miloslava.kucerova@ue.czTyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout