Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Tisková informace pro Mostecký deník

Tisková informace pro Mostecký deník

11.08.2016


V souvislosti s vydáním tiskové zprávy krajskou organizací Strany zelených ÚK dne 11. 8. 2016, vztahující se k výstavbě zařízení pro energetické využití odpadů EVO - Komořany, si dovolujeme reagovat na řadu zkreslujících až demagogických informací, které se v předmětné zprávě objevily jako důvody pro odmítání její výstavby ze Strany zelených.
Podotýkáme, že jednotlivé důvody byly ze strany teplárenské společnosti několikráte vysvětleny, rozporovány a 20. 4. 2016 byly protiargumenty písemně zaslány k rukám pan Hrubeše. Vydané prohlášení i petici bereme jako neobjektivní, ničím podložené informace, které se snaží vyvolat hysterii u široké veřejnosti a zvýšit žalostné volební preference strany před volbami.
„K odstraňování odpadů jeho energetickým využitím namísto skládkování běžně přistupují i tak ekologické země jako například Švýcarsko, Rakousko, Švédsko a další. Spalovny KO s mnohem větší kapacitou než předpokládá EVO - Komořany, jsou zde mnohdy vybudovány přímo v centru města a obyvatelé tato zařízení berou jako běžnou součást moderního životního stylu. Nechť si každý občan udělá názor sám, ale je vysoce nepravděpodobné, že by právě tyto ekologicky zásadové země „nebyly při smyslech“ a pouštěly se do „pochybných aktivit“, jak energetické využití odpadů nazývají někteří tzv. „odborníci“ z řad ekologických aktivistů“, řekl již dříve k zařízení EVO Petr Mareš, technický ředitel UE.

Vyjádření k jednotlivým důvodům uvedeným v petici:

1. Spalovna bude do již tak exhalacemi a prachem zamořeného prostředí vypouštět těžké kovy jako arzen, rtuť nebo stroncium
Zdůrazňujeme (a odborníci vědí), že zařízení EVO mají legislativně stanoveny mnohem přísnější emisní parametry, než jsou parametry pro stávající běžné teplárny a elektrárny. V porovnání se současnými emisními limity pro spalování uhlí, budou emise z EVO na úrovni 10 -50%. Vzhledem k tomu, že bude využita nejmodernějších dostupná technika, zařízení EVO se svou skutečnou produkcí bude schopno dosáhnout parametry emisí hluboko pod legislativou předepsanými limity. 
Díky vysoce účinné čistící technologií (čištění spalin bude probíhat několikastupňově) bude vypouštěné zbytkové množství emisí za rok podstatně nižší, než vypouštěné exhalace motorových vozidel, kterými se příznivci Strany zelených v rámci Ústeckého kraje pohybují.

2. Další exhalace způsobí automobilová doprava, která bude vozit do spalovny 150 tisíc t/r z celého ÚK, spalovna totiž nepočítá s využitím blízké železniční vlečky.
V rámci procesu EIA (2011-2013) bylo zpracováno dopravní posouzení, které se touto otázkou již komplexně zabývá a z kterého vyplývá, že navýšení podílu nákladních vozidel „z“ a „do“ EVO by se pohybovalo okolo 3%, tedy nijak významně. Je nutné podotknout, že většina „kuka“ vozů již v oblasti jezdí nyní ukládat odpad na skládky, tudíž tyto vozy budou pouze do EVO-Komořany přesměrovány. 
S železniční vlečkou bylo v rámci přípravy uvažováno.  Pro náš projekt EVO je možné řešit i dovoz odpadu i po železnici.

3. Spalovna bude umístěna v blízkosti rekreační zóny Matylda.
Spalovna bude především umístěna v průmyslové zóně Komořany, v dostatečné vzdálenosti od rekreační zóny Matylda (na rozdíl např. od autodromu). Zařízení rozhodně nebude zatěžovat zápachem okolí, neboť lehký zápach vznikající biologickými procesy odpadu před spálením je cítit pouze uvnitř zařízení. O této skutečnosti je možné se přesvědčit v místě již provozovaných zařízení EVO v Praze, Brně, Liberci, Berlíne, Zurrichu aj. 
Například v Liberci je EVO (výkonově srovnatelné) umístěno v obydlené zóně v centru města!

4. Neexistuje záruka, která by vyloučila možnost, že do spalovny nebude dovážen odpad z Německa
Zákaz dovozu odpadu ze zahraničí je uveden v platném integrovaném povolení IPPC jako závazná podmínka provozu EVO (o tomto by měla mít Strana zelených přehled).  Pokud by se v tomto dokumentu mělo v budoucnu cokoliv změnit, podléhá změnové řízení veřejné kontrole a je možnost vznést námitky v příslušném řízení. 
pozn.: ani z pohledu zdroje odpadů nevidíme důvod změny, neboť,  odpadů pro EVO (..a současně  i jiná preferovanější nakládání s odpady jako: třídění, materiálové využití aj.,) je v Ústeckém kraji  dostatek, viz aktuální plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje .

5. Spalovna nebude pod veřejnou kontrolou (jako např. spalovna v Plzni), protože je v majetku soukromého vlastníka.
Zde se projevuje autorova naprostá neznalost legislativy.
Kontrolní mechanismy a příslušné provozní limity jsou dány platnými právními předpisy jak ČR, tak EU. Provoz spalovny je limitován podmínkami Integrovaného povolení a jako takový bude kontrolován příslušnými orgány státní či veřejné správy.

6. Ale hlavně: stavba a provozování spalovny má významný psychologický efekt, který poničí už tak pochroumanou pověst a prestiž měst a obcí na Mostecku a Chomutovsku.
Nákladná výstavba moderního zařízení naopak ukazuje, že náš region je místem pro nové moderní rozvojové projekty a ještě není úplně ztracený a mohou zde investovat i další společnosti. To podpoří snížení nezaměstnanosti a pomůže řešit tuto situaci v době útlumu těžby uhlí.


Závěrem
„Petice podává občanům ve věci výstavby zařízení EVO zavádějící informace, s jejím obsahem zásadně nesouhlasíme. Její autoři napadají projekt výstavby spalovny komunálních odpadů, avšak nenabízí žádnou další alternativu řešení problému, kromě třídění a recyklace odpadů, pro které je i po realizaci výstavby zařízení EVO dostatečný prostor, neboť záměr počítá s energetickým využitím pouhých 50 % produkce odpadů v Ústeckém kraji“, říká Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárenské společnosti. Projekt EVO Komořany je kvalitní projekt, což potvrdila po desetiměsíčním přezkumu nezávislá organizace Jaspers (poradní organ Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj). 
„Obsah petice navíc poškozuje i samotnou teplárnu v Komořanech, když zpochybňuje její budoucnost po roce 2017 a negativně hodnotí výši ceny tepla, která se dlouhodobě pohybuje pod celostátním průměrem tepla z centrálních zdrojů“, dodala Kučerová.Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout