Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Technický týdeník: Vyroste v Komořanech moderní spalovna odpadu?

Technický týdeník: Vyroste v Komořanech moderní spalovna odpadu?

07.02.2012


Výstavba spalovny odpadů v areálu teplárny v Komořanech na Mostecku se přiblížila. Stavební úřad v Mostě v rámci územního řízení zamítl námitky ekologických sdružení. Investorovi, jenž tu chce od roku 2015 každoročně spalovat na 150 000 t odpadu, se tím otevřel prostor k získání nezbytného stavebního povolení.
Ideu energetického a termického využití odpadu ve zdejší teplárně mj. vygenerovaly problémy se zabezpečováním spolehlivých a cenově akceptovatelných energetických vstupů. Fosilních paliv ubývá a tak se částečná náhrada za spalování klasických zdrojů energie směsným komunálním odpadem, s výhřevností na úrovni hnědého uhlí, jeví jako smysluplná. Nová spalovna za cca 3 mld. Kč vyroste s přispěním evropských fondů. Její elektrický výkon má činit 12 MWe, tepelný 52 MWt. Významnou předností spalovny bude nepochybně její umístění v bezprostřední blízkosti teplárny, a tedy možnost využít její stávající technologické i logistické infrastruktury.
Vyrobené teplo ze zbytkového vytříděného komunálního odpadu částečně nahradí teplo z hnědého uhlí v teplárně a pro města Most a Litvínov zajistí stabilní dodávku tepla do domácností.
Ekologické iniciativy a část místní populace se obávala případného zhoršení ekologické situace v regionu. Připomínkovala se zejména potenciální prašnost a úniky emisí, přísun odpadů i následné operace s vygenerovanými zbytky po spalování. Namísto spalování by se měla upřednostnit recyklace a kompostování odpadu.
Vedení firmy tyto obavy odmítlo. Současné požadavky legislativy a příslušných orgánů ochrany životního prostředí požadují, aby nová technologie splňovala hodnoty nejlepších dostupných technik v oboru a vykazovala významně nižší hodnoty emisí než stávající hnědouhelná teplárna.
Vybudováním moderního zařízení na energetické využití odpadů v Komořanech u Mostu se Ústecký kraj v řešení svých odpadů dostane na stejnou úroveň jako západoevropské státy. Spalovna spotřebuje pro svou činnost necelou polovinu produkce odpadů vhodných k energetickému využití. Tím se zachová dostatečný prostor pro další alternativy nakládání s odpadem. Bohužel, i přes významné aktivity ekologických organizací, se nedaří snížit množství ukládaných odpadů na skládky, ani budovat alternativní zařízení pro odstranění odpadů.

Jak známo, teplárna v Komořanech patří do konsolidovaného celku Energetického a průmyslového holdingu. Významný hráč na energetickém trhu může poskytnout silnou záruku na efektivní vynaložení finančních prostředků jak vlastních, tak i z evropských fondů. ?
Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout