Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Skládkovat nebo spalovat?

Skládkovat  nebo spalovat?

24.01.2011


Tiskový komentář:  Skládkovat  nebo spalovat? United Energy volí energetické využívání odpadů

Již na počátku loňského roku seznámila společnost United Energy veřejnost se záměrem zrealizovat projekt výstavby zařízení pro energetické využívání odpadů (zařízení EVO). Příprava výstavby tohoto energetického zařízení v průmyslové oblasti Most,Komořany vyvolala okamžitou reakci různých občanských sdružení a ekologických organizací, které svými veřejnými vyjádřeními, nepodloženými námitkami a názory jen demagogicky podporují zcela neopodstatněné obavy občanů, vyplývající z neznalosti problematiky.

Veřejnost je přesvědčována, že omezení skládkování odpadů vyřeší pouze třídění, recyklace  a kompostování komunálních odpadů. Ne všechno se však dá hospodárně vytřídit a ačkoli české domácnosti z komunálních odpadů třídí všechny využitelné složky, stále to nestačí a většina zbytkových odpadů končí na skládkách, které nejenže zabírají čím dál významnější část území, ale také z nich unikají skládkové plyny, například  metan, který je pro životní prostředí škodlivější než oxid uhličitý.

Evropská unie směrnicí 99/31/ES po svých členských státech požaduje, aby skládkování  odpadů radikálně omezily a posléze úplně ukončily. Z nedodržení  směrnice hrozí velké finanční postihy a Česká republika, bohužel, tyto požadavky neplní. Energetické využití odpadů, které se nedají jinak dále využít, JE ŘEŠENÍM. Proč nevyužít energetickou hodnotu tohoto zbytkového komunálního odpadu, jež je srovnatelná s hnědým uhlím, k výrobě tepla a elektrické energie v moderním, k životnímu prostředí šetrném zařízení namísto jeho ukládání na skládky?

Řada tak zvaných ochránců přírody se záměrem společnosti United Energy vybudovat takové zařízení nesouhlasí. Zpochybňuje účelovost zařízení EVO na Mostecku, záměrně používá termíny jako je megaspalovna a snaží se přesvědčit občany, že zařízení EVO je jen dalším významným zdrojem znečištění ovzduší, uvolňujícím toxické látky a produkujícím jen další, nebezpečný odpad. Zcela záměrně zamlčují skutečnost, že kromě avizovaného využití energie k výrobě tepla jsou součástí zařízení i dílčí technologie na separaci železných i neželezných kovů. Rovněž zcela neseriozně podceňují nejen obyvatele Mostu a Litvínova, ale i ostatní obyvatele Ústeckého kraje, kteří významnou měrou přispívají k vytřídění využitelných složek z komunálního odpadu vytříděním surovin (papír, plasty,sklo) a využívají sběrné dvory pro dožitou elektroniku a nebezpečné druhy odpadů (autobaterie, barvy atd.). Tyto účelové  dezinformace u veřejnosti logicky vyvolávají nedůvěru k výstavbě těchto zařízení (a nejen v regionu), přestože k odstraňování KO jeho energetickým využitím namísto skládkování již běžně přistupují i tak ekologicky vyspělé a zásadové země jako Švýcarsko, Rakousko, Švédsko a další. Z pohledu životního prostředí se tito připomínkující aktivisté jeví spíše jako lobbisté  „skládkařů“.

Záměr EVO v Komořanech je zařízením s jednoznačně pozitivními přínosy pro region a občany Mostecka, neboť:

a) získává energii ze zbytkového komunálního odpadu, který se už jinak využít nedá (po prvotním vytřídění) pro výrobu tepla a elektrické energie pro zásobování domácností

b) dochází ke snížení objemu odpadu ukládaného na skládkách až 10x !

c) dochází ke snížení hmotnosti ukládaného odpadu  na skládkách až o 70%

d) dochází k úspoře fosilních paliv

e) dochází k zamezení emisí skleníkových plynů – uhlovodíků (z velké části metanu) a snížení prašnosti ze skládek

f) řeší problém evropské legislativy v oblasti využití komunálních odpadů

g) nabízí nové pracovní příležitosti pro firmy i obyvatele v regionu s nejnižší zaměstnaností

Je pravdou, že všechna zařízení, ve kterých dochází ke spalovacímu procesu produkují určité škodlivé, znečišťující a toxické látky. Tyto či podobné látky se však uvolňují například i při spalování dřeva, grilování, v motorech aut a podobně, nejen při lidské průmyslové činnosti, ale i při přírodních dějích (požáry). V souvislosti s plánovaným záměrem United Energy chceme veřejnost informovat, že moderní spalování odpadu je z hlediska emisí nejčistším spalovacím procesem vůbec, neboť emisní limity stanovené legislativními předpisy jsou nejen u spaloven, ale i podobných zařízení mnohem přísnější než u ostatních spalovacích zdrojů. Navíc jsou ve spalovně veškeré znečisťující látky kontinuálně sledovány, samozřejmostí je kvalitní, třístupňové čištění spalin a nepřetržité měření odcházejících plynů.  Pro spalování a čištění spalin jsou navrženy technologie odpovídající nejlepším dostupným (BAT) a běžně používaným v ostatních státech Evropy. Ekologická zátěž je tak u těchto typů zařízení skutečně velmi nízká.

Odpůrci energetického využívání odpadů také kritizují umístění i kapacitu plánovaného zařízení EVO, které často označují za megaspalovnu. Příkladem megaspalovny je například zařízení v v Holandsku s kapacitou téměř 1 a půl milionu tun ročně. Kapacita plánovaného zařízení na energetické využití odpadů v Komořanech je, vzhledem k území, které uvažuje zařízení EVO spádově využít, dimenzována na maximálně 150 tisíc tun ročně. O megaspalovně se tedy hovořit nedá. Zařízení EVO je dle záměru situován do průmyslové oblasti Most,Komořany, do bezprostřední blízkosti areálu komořanské teplárny, který je dostatečně vzdálen od  nejbližších obytných objektů. Výhodou výstavby u areálu teplárny je možné využití již stávající technologické infrastruktury a stávající logistické vybavení.Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout